Design a site like this with WordPress.com
เริ่มได้

ร่มสนามคืออะไร

ร่มที่ถูกใช้ในงานนอกสถานที่กลางแจ้ง เพื่อนำไปใช้ตามสถานที่ต่างๆ มีความสามารถในการนำไปใช้งานได้หลากหลาย ด้วยความที่มีความแข็งแรง ทนทาน มีขนาดที่กว้าง สามารถจุคนหรือครอบคลุมพื้นที่ได้มาก และมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในหมู่ร่มทั้งหมดอีกด้วย ร่มแต่ละชนิด สามารถนำไปใช้งานได้แตกต่างสถานที่ โดยคุณสมบัติของร่มที่วันนี้ผมจะมาแนะนำจะเป็นร่มที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในหมู่ร่ม โดยปกติจะถูกเรียกว่าร่มสนาม เพื่อนำไปใช้ตามสถานที่ต่างๆ มีความสามารถในการนำไปใช้งานได้หลากหลาย ด้วยความที่มีความแข็งแรง ทนทาน มีขนาดที่กว้าง สามารถจุคนหรือครอบคลุมพื้นที่ได้มากอีกด้วย

โดยทั่วไปร่มจะถูกนำไปเรียกและใช้งานได้ 4 แบบ คือ ร่มชายหาด ร่มรีสอร์ท ร่มโรงแรม ร่มแม่ค้า โดยแต่ละชื่อแสดงให้เห็นถึงความต่างในการใช้งานของร่มนั้น แต่ในเรื่องของลักษณะและรูปแบบการใช้งาน เรียกได้ว่าเหมื่อนกันเลยก็ว่าได้

ร่มสนาม

โดยส่วนใหญ่ร่มสนามที่ถูกออกแบบและสกรีน Logo ไว้จะนิยมนำไปใช้ตามงานอีเว้นต่างๆ เหตุเพราะอีเว้นต่างๆจะมีร้านค้ามากมายมาเปิด ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าของท่านไม่สามารถมองเห็นร้านท่านได้ จึงนิยมนำร่มขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ เพื่อนำมาใช้ โดยการสกรีน Logo บนร่ม สร้างจุดเด่นที่ทำให้ลูกค้าของท่านสามารถสังเกตได้ง่ายและนอกจากนั้นยังสามารถใช้ประโยชน์จากตัวร่มในเรื่องของการสร้างร่มเงา ป้องกันแสงแดดต่างๆได้ดี รวมไปถึงการโฆษณาแบรนด์สินค้าของท่านได้อีกด้วย

ร่มชายหาด

ค่อนข้างตายตัวตามชื่อร่มชายหาด ที่ถูกนำไปตั้งไว้ตามชายหาดต่างๆเพื่อป้องกันแสงแดดและฝนฟ้า นอกจากนี้ยังมีลมแรงที่อาจทำให้ร่มธรรมดาทั่วไปไม่สามารถทนทานได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำร่มชายหาดไปติดตั้งไว้

เหตุที่ร่มชายหาด ได้รับความนิยมเพราะนอกจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทั่วชายหาดแล้ว นอกจากนั้นร่มชายหาดในปัจจุบัน ยังถูกนิยมใช้งานเพราะด้วยความที่สามารถติดตั้งได้สะดวก เปิด/ปิด ไม่ยาก สามารถสร้างร่มเงาได้กว้างขวาง และยังเสริมสร้างบรรยากาศให้ดูร่มรื่นขึ้นอีกด้วย

ร่มแม่ค้า

ประเทศไทยขึ้นชื่อในเรื่องของ Street Food ซึ่งเป็นอาหารข้างถนน หรือสถานที่ต่างๆ เช่น ตลาด สวนสาธารณะ งานออกร้าน แม้กระทั่งรถเข็น ไปจนถึงรถบรรทุกก็มีการเปิดร้านขายอาหารและน้ำดื่มต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจานด่วน และมีราคาถูกกว่าในร้านอาหารทั่วไป

โดยร้านอาหาร Street Food ทั่วไปจะนำร่มแม่ค้ามาติดตั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้มีพื้นที่ร่มเย็นในการระหว่างรอซื้ออาหารหรือรับประทานอาหารอยู่ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีร่มแม่ค้าติดตั้งไว้ตามรถเข็น สถานที่ ร้านค้า ต่างๆเพื่อสร้างร่มเงาและป้องกันฟ้าฝนให้แก่ลูกค้าของท่าน

รับทำร่ม

ร่มรีสอร์ท ร่มโรงแรม

ตามปกติร่มทั่วไปอาจจะถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันแสงแดด หรือฟ้าฝนตามสถานที่ต่างๆเพียงเท่านั้น แต่กลับร่มรีสอร์ท/ร่มโรงแรม นอกจากจะนำมาใช้เพียงสร้างร่มเงาแล้วยังนิยมนำร่มมาสกรีน Logo บนผ้าร่มเพื่อให้ลูกค้าพบเห็นได้ง่ายและยังเป็นการโฆณาอีกทางหนึงด้วย

ร่มจะมีวัสดุที่แตกต่างจากร่มทั่วไปอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะในเรื่องของวัสดุที่ต้องมีอุปกรณ์เสริม นั่นคือพวกฐานร่มที่จำเป็นต่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็น ร่มชายหาด ร่มแม่ค้า ร่มโรงแรม เพื่อที่จะไม่ต้องถือไว้ตลอดเวลา โดยการนำร่มไปเสียบที่ฐานร่ม

โดยฐานร่มก็มีรูปแบบให้เลือกซื้อหามากมายและนอกจากนี้บางท่านยังสามารถทำเองได้ด้วย แต่ไม่ว่าฉานร่มจะเป็นรูปแบบไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดของฐานนั่นก็คือความแข็งแรง ทนทาน เพราะจำเป็นต้องแบกรับน้ำหนักของตัวร่มทั้งหมด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเลือกซื้อหาฐานที่มั่นคง

%d bloggers like this: